About/Om

 C.I.B NORD NO DK SE UCH SE VCH KBHV-15 Sandiana's Perfect Day "LOKE"


Loke was born at Sandiana's kennel 2012-03-17, in a litter of 11 puppies, 7 male and 4 Females (skrolla ner för svensk version)

He came to us at 12 weeks of age.

As a puppy, Loke was a very happy, positive and playful boy.

Bathing in the lake and running in the woods was his favorite things to do.

He was a very easy learner and compassionate puppy to have.

Sure, he sometimes chewed at things , but that's what the puppy age being about.

From the very beginning, he used his sense of smell on our walks very much, compared to any of our previous dogs.

He really loved forest walks.

I used to say that he appeared like a happy calf on his first day out in the summer pasture.

I began to blood tracking with him when he was quite small, to satisfy his interest in smells and that was really something.

We both thought it was great fun.

We went to a blood tracking course and eventually we also went to do a tracking test and he was approved.

He then took 3 straight 1st places in open trackingclass and one HP in a two week period and thereby becoming the Swedish bloodtracking champion 18.5 months old.

At the time of writing he has 23rd of 1st price in open class and 6th HP.

Hopefully, there will be more in the future, as both he and I think it's hugely fun to blood tracking and likes to go open-class tracks for judges on a regular basis.

Loke is also educated ID-search dog and sometimes we are on search assignments.

Mainly to look for missing dogs and cats. People have we only searched for in training situations for so long.

Before Loke got in to our lives, I'd just shown dogs in dog shows a couple of times in the early 90's.

If someone told me, when we bought Loke that I would start going on dog shows all around Sweden and abroad, I'd just laughed and said they were crazy.

But then a question came from the breeder if I wanted to show Loke on an unofficial dog show in Falköping.

There were more puppies from Lokes litter that would be there, so said and done, we signed up in the class 4-6 months and went there.

And what a day it became ....... Loke won his class, became BOB puppy, BIG 1 and finally BIS 2.

This with dog shows was really fun.

We went on some more unofficial dog shows and eventually even at national and international shows.

It has been very good results for the most of the times and we have meet so many lovely people and dogs around the ringsides.

There have been a lot of dog shows, mainly in Sweden, but also some abroad and Loke’s titels are now

C.I.B NORD NO DK SE UCH SEVCH and KBHV-15

In addition to all this with blood tracks and dog shows, Loke is primarily a highly loved family member.

He is a very funny dog and an absolute sweetheart with our grandchildren.C:I:B NORD NO DK SE UCH SEVCH KBHV-15 Sandiana's Perfect Day

Loke är född på Sandiana's kennel 2012-03-17, i en kull på 11 valpar, 7 hanar och 4 tikar.

Han kom till oss 12 veckor gammal.

Som valp var Loke väldigt glad, positiv och lite lagom busig.

Bada i sjön och springa i skogen var hans favoritsysselsättning.

När vi var hemma, bar han nästan jämt på en tyganka, som han

fick med från sin uppfödare.

Han var en väldigt lättlärd och följsam valp.

Visst tuggade han sönder grejor mellan varven, men det är ju sånt som

hör valpåldern till.

Redan från början använde han luktsinnet enormt mycket på

promenaderna, jämfört med vad någon av våra tidigare hundar

har gjort.  Han verkligen älskade skogspromenader.

Jag brukade säga att han for fram som en kalv på grönbete.

Jag började viltspåra med honom när han var ganska liten, för att

tillgodose hans intresse för dofter och det var verkligen något

som vi båda tyckte var jätteroligt.

Vi gick en viltspårkurs och så småningom gick vi även ett anlagsprov och

blev godkända med bravur.

Han tog sedan 3 raka 1:or och ett HP under en två veckors period och blev

därmed Svensk viltspår champion 18,5 mån gammal.

Han har i skrivande stund 23st 1:or i öppenklass och 6st HP.

Förhoppningsvis blir det fler framöver, då både han och jag tycker det är

enormt roligt att viltspåra och gärna går öppenklasspår för domare med jämna mellanrum.

Loke är även utbildad ID-sök hund och ibland är vi ute på sökuppdrag.

Främst för att leta efter försvunna hundar och katter. Människor har vi endast sökt efter på träning ännu så länge.

Innan Loke kom in i vårt liv, så hade jag bara ställt ut hund ett par gånger i början på 90-talet.

Om någon sagt till mig, när vi köpte Loke att jag skulle börja åka på utställningar land och rike runt, så hade jag bara skrattat och sagt att dom var tokiga.

Men sen kom en fråga från uppfödaren, om jag ville ställa ut honom på en inoff i Falköping.

Det var fler valpar från Lokes kull som skulle ställa då, så sagt och gjort vi anmälde oss i klassen 4-6 mån och åkte dit.

Och vilken dag det blev....... Loke vann sin klass, blev BIR-valp, BIG 1:a och till slut BIS 2.

Det här med utställningar var ju riktigt kul.

Vi åkte på några fler inoff och så småning även på nationella och internationella utställningar.

Det har gått väldigt bra för det mesta och vi har lärt känna så många jättetrevliga människor och hundar runt ringarna.

Det har blivit en hel del utställningar, främst i Sverige men även en del i våra grannländer och Loke kan numera titulera sig som C.I.B NORD NO DK SE UCH SEVCH och KBHV-15

Förutom allt det här med viltspår och utställningar, så är Loke framförallt en högt älskad familjemedlem.

Han är en väldigt rolig hund, med många påhitt och han är helt fantastisk med våra barnbarn.

Copyright @ All Rights Reserved

Contact/Kontakt:

Ingela Westphal

Sandared/Borås

Sverige/Sweden

Telefon: +4670-5321242

Email: Ingela@leonberger.one